Psykologspesialist Marianne Rasmussen

Utdanning og erfaring:
Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2002, og godkjent spesialist i klinisk voksen psykologi i 2010. Jeg har 5 års videreutdanning i gruppeanalyse og gruppepsykoterapi ved Institutt for Gruppeanalyse. Jeg har lang klinisk erfaring fra psykisk helsevern, rusfeltet og kommunehelsetjeneste.

Tilbud:
Jeg tilbyr terapi for ungdom, voksne, par og grupper innenfor et bredt spekter av allmenpsykologiske problemer og plager som traumer, konflikter, stressmestring, selvbilde-/selvfølelse problematikk, depresjon, angst, vansker i mellommenneskelige forhold, samlivsproblemer, reguleringsvansker, spiseforstyrrelser, rus og avhengighets problemer, livskriser og personlighetsforstyrrelser- både avgrenset og mer sammensatt problematikk.

Jeg tilbyr psykodynamisk terapi, emosjonsfokusert terapi, kognitiv terapi, relasjonsorientert terapi, traumebehandling; EMDR og sensorimotorisk terapi, samt mer integrerte former for terapi. Jeg er eklektisk og pragmatisk i min terapeutiske tilnærming og arbeider prosess- og klientsentrert, dvs. tilpasser tilnærming og metode etter aktuelle problemer og plager samt klientens individuelle behov.

Konsultasjon og veiledning:
Jeg tilbyr også konsultasjon og veiledning for dem som ønsker fokus på selvutvikling eller som befinner seg ved viktige veivalg i sitt privatliv, karriere eller utdannelse. Jeg påtar meg veiledningsoppdrag for ansatte i offentlig sektor og i private bedrifter- individuelt og  i gruppe.

Helseforsikring:
Jeg tar imot klienter som benytter helseforsikring.

Ta kontakt

Ta kontakt på telefon eller mail for henvendelser, spørsmål eller for å bestille time.

Telefon: +47 97 62 80 18
E-post: marianne@bergenpsykologsenter.no