Behandling

Samtalebehandling søkes av ulike årsaker. Vonde opplevelser i nåtid eller fortid kan skape følelsesmessige vansker eller konflikter som det kan være nødvendig eller nyttig å få profesjonell hjelp med. Noen ganger kan det være nyttig å bli bevisst på, utforske og bearbeide hvordan tidligere opplevelser preger og hemmer en i livsutfoldelsen i dag. Dette kan være nødvendig for å få til ønskede endringer i det livet en lever i dag. Andre ganger er det kanskje mest hensiktsmessig å ha fokus på konkrete mestringsstrategier og å fremme aksept av ens livssituasjon. Kartlegging av iboende ressurser og mestringsevne er en viktig del av psykologisk behandling. Et viktig fokus innledningsvis i behandlingen er å avklare den enkeltes behov og målsetninger med å søke hjelp. Langvarige og mer komplekse vansker krever gjerne lengre tids behandling. For mer kortvarige og avgrensede vansker er kortere behandlingstid ofte tilstrekkelig.