Psykologspesialist Vigdis Slotterøy

Utdanning:

Vigdis ble utdannet psykolog i 2003 og er  spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hennes bakgrunn er først og fremst fra psykisk helsevern for voksne, der hun har jobbet både på allmennpsykiatrisk poliklinikk og døgnavdeling. Hun har erfaring med et bredt spekter av psykiske lidelser som depresjon, angst, komplekse og enkeltstående traumer, personlighetsproblematikk, relasjonsvansker og spiseforstyrrelser. Hun har erfaring med behandling av lettere psykiske lidelser og sammensatte lidelser (psykisk lidelse i kombinasjon med somatiske vansker) for sykemeldte (arbeidsrettet terapi i regi av NAV). Hun har også erfaring med mestring av kriser, belastninger og sykdom.

Vigdis benytter ulike terapeutiske tilnærminger og metoder, avhengig av den enkeltes behov og problematikk. Hun er klient- og opplevelsesorientert i sin tilnærming. Det innebærer at hun er opptatt av hvordan følelser, tanker og kroppslige fornemmelser her og nå kan benyttes som innfallsport til å utforske og bearbeide bakenforliggende vansker, samt hjelpe en til å forstå seg selv og egne behov bedre. Dette danner utgangspunkt for å finne konkrete måter og tiltak for å oppnå tilfriskning, forandring og bedre livskvalitet.

Samtalebehandlingen kan gå over kortere eller lengre tid, avhengig av problemstilling, fokus og motivasjon. Dette avtales nærmere i løpet av første samtale.

Vigdis tilbyr både individualterapi og parterapi. Hun tilbyr veiledning og påtar seg også sakkyndighetsoppdrag i voldsoffererstatningssaker.

Videreutdanninger og særskilt kompetanse:

  • 3-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT). I denne terapiformen er en opptatt av å utforske, forstå og endre følelser for å oppnå psykologisk endring.
  • 1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi for par (EFT-C).
  • Har videreutdanning i behandling av komplekse traumer og dissosiative  lidelser.
  • Gjennomført kurs (trinn 1 og 2) i EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).  Dette er en metode som kan være til hjelp dersom en har plagsomme symptomer  som følge av traumer eller alvorlige belastninger.
  • Fordypning i mindfulnessbasert stressmestring gjennom diverse kurs og praksis.
  • Enkeltstående kurs i meta-kognitiv terapi som er en terapiform som har vist seg effektiv i behandling av overdreven grubling og bekymring.
  • Er under videreutdanning i sensorimotorisk psykoterapi(level 2). Dette er en kroppsorientert terapiform som er egnet for behandling av traumer og der fokuset er på å utforske, forstå og endre problematiske reaksjoner og opplevelser etter traumer.

Ta kontakt

TEL : 99728922

Email: vigdis@bergenpsykologsenter.no 

Kontaktskjema

Ikke skriv oppgi personsensitive opplysninger*