Skip to content

Psykologspesialist Marianne Rassmussen

Utdanning og erfaring:

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2002, og godkjent spesialist i klinisk voksen psykologi i 2010. Jeg har 5 års videreutdanning i gruppeanalyse og gruppepsykoterapi ved Institutt for Gruppeanalyse. Jeg har lang klinisk erfaring fra psykisk helsevern, rusfeltet og kommunehelsetjeneste.

Tilbud:

Jeg tilbyr terapi for ungdom, voksne, par og grupper innenfor et bredt spekter av allmenpsykologiske problemer og plager som traumer, konflikter, stressmestring, selvbilde-/selvfølelse problematikk, depresjon, angst, vansker i mellommenneskelige forhold, samlivsproblemer, reguleringsvansker, spiseforstyrrelser, rus og avhengighets problemer, livskriser og personlighetsforstyrrelser- både avgrenset og mer sammensatt problematikk.

Jeg tilbyr psykodynamisk terapi, emosjonsfokusert terapi, kognitiv terapi, relasjonsorientert terapi, traumebehandling; EMDR og sensorimotorisk terapi, samt mer integrerte former for terapi. Jeg er eklektisk og pragmatisk i min terapeutiske tilnærming og arbeider prosess- og klientsentrert, dvs. tilpasser tilnærming og metode etter aktuelle problemer og plager samt klientens individuelle behov.

Jeg tilbyr også konsultasjon og veiledning for dem som ønsker fokus på selvutvikling eller som befinner seg ved viktige veivalg i sitt privatliv, karriere eller utdannelse.

Jeg påtar meg veiledningsoppdrag for ansatte i offentlig sektor og i private bedrifter- individuelt og  i gruppe.

Jeg tar imot klienter som benytter helseforsikring.

Ta kontakt

TEL : 97628018

Email: marianne@bergenpsykologsenter.no  

Kontaktskjema

Ikke oppgi personsensitive opplysninger*

[wpforms id=”259″ title=”false” description=”false”]