Psykologspesialist Marianne Rassmussen

Utdanning og erfaring:

Marianne er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2002, og godkjent spesialist i klinisk voksen psykologi i 2010. Hun er også utdannet gruppeanalytiker og gruppepsykoterapeut ved Institutt for Gruppeanalyse. Marianne har lang klinisk erfaring fra psykisk helsevern, rusfeltet og kommunehelsetjenesten. 

Tilbud:

Hun tilbyr terapi med både ungdom, voksne, par og grupper innenfor et bredt spekter av allmenpsykologiske problemer og plager som traumer, konflikter, stressmestring, selvbilde-/selvfølelse problematikk, depresjon, angst, vansker i mellommenneskelige forhold, samlivsproblemer, reguleringsvansker, spiseforstyrrelser, rus og avhengighets problemer, traumer, livskriser og personlighetsforstyrrelser- både avgrenset og  mer sammensatt problematikk.

Marianne tilbyr psykodynamisk terapi, emosjonsfokusert terapi, kognitiv terapi, relasjonsfokusert terapi, traumebehandling;EMDR og sensorimotorisk terapi, samt mer integrerte former for terapi. Marianne er eklektisk og pragmatisk i sin terapeutiske tilnærming og arbeider prosess- og klientsentrert, dvs. tilpasser tilnærming og metode etter aktuelle problemer og plager samt klientens individuelle behov.

Marianne tilbyr også konsultasjon og veiledning for personer som ønsker fokus på selvutvikling eller som befinner seg ved viktige veivalg i sitt privatliv, karriere eller utdannelse.

Hun påtar seg også veiledningsoppdrag for ansatte i offentlige og private bedrifter- individuelt og  i gruppe.

Marianne tar også imot klienter som  benytter helseforsikring

Ta kontakt

TEL : 97628018

Email: marianne@bergenpsykologsenter.no  

Kontaktskjema

Ikke skriv oppgi personsensitive opplysninger*