Marianne Rasmussen

marianne_2

TEL . 97 62 80 18

Marianne@Bergenpsykologsenter.no

Marianne er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2002 og godkjent spesialist i klinisk voksen psykologi i 2010. Hun har 5 års videreutdanning i gruppepsykoterapi ved Institutt for Gruppeanalyse. Marianne har lang klinisk erfaring fra psykisk helsevern, rusfeltet og kommunehelsetjenesten. Hun  tilbyr terapi med både ungdom, voksne, par og grupper innenfor et bredt spekter av allmenpsykologiske problemer og plager som traumer, konflikter, stressmestring, selvbilde-/selvfølelse problematikk, depresjon, angst, vansker i mellommenneskelige forhold, samlivsproblemer, reguleringsvansker, spiseforstyrrelser, rus og avhengighets problemer, traumer, livskriser og personlighetsforstyrrelser- både avgrenset og  mer sammensatt problematikk. Hun tilbyr både psykodynamisk terapi, emosjonsfokusert terapi, kognitiv terapi, relasjonsfokusert terapi, EMDR samt og mer integrerte former for terapi. Marianne er eklektisk og pragmatisk i sin terapeutiske tilnærming og arbeider prosess- og klientsentrert, dvs. tilpasser tilnærming og metode etter aktuelle problemer og plager samt klientens individuelle behov.

Marianne driver også veiledning for personer som ønsker fokus på selvutvikling eller som befinner seg ved viktige veivalg i sitt privatliv, karriere eller utdannelse.

Hun påtar seg også veiledningsoppdrag for ansatte i offentlige og private bedrifter- individuelt og  i gruppe.

Marianne tar også imot klienter som  benytter helseforsikring.

12047608_10207640767354204_1578549368_n